Pallet Nhựa

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0744

  Pallet Nhựa I0744
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 21.00 kg
  • Tải tĩnh: 5000 kg
  • Tải động: 2400 kg
  • Tải rack: 750 kg
  • Số nút chống trượt: 28
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0745

  Pallet Nhựa I0745
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15.40 kg
  • Tải tĩnh: 5500kg
  • Tải động: 2700kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Pallet nhựa sử dụng kho lạnh, thủy hải sản, kho bãi
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0489

  Pallet Nhựa I0489 chuyên sử dụng lót sàn, kê hàng trên kệ rack
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 18.90 kg
  • Tải tĩnh: 6000kg
  • Tải động: 3000kg
  • Tải rack: 1200kg
  • Nút chống trượt: 28 nút
  • Số thanh sắt : 6 thanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0488

  Pallet Nhựa I0488 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 13.70 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg
  • Tải động: 2500kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Pallet sử dụng kho lạnh, thủy hải sản
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0798

  Pallet Nhựa I0798
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 21.50kg
  • Tải tĩnh: 6000kg
  • Tải động: 3000kg
  • Tải rack: 1200kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 290 x 95mm
  • Khe nâng chiều 1000: 253 x 95mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0797

  Pallet Nhựa I0797
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 16kg
  • Tải tĩnh: 4000kg
  • Tải động: 2000kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 290 x 95mm
  • Khe nâng chiều 1000: 253 x 95mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0794

  Pallet Nhựa I0794 sử dụng 2 mặt
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 23.50kg
  • Tải tĩnh: 4000kg
  • Tải động: 1000kg
  • Tải rack: 800kg
  • Số nút chống trượt: 44
  • Khe nâng chiều 1200: 240 x 92mm
  • Khe nâng chiều 1000: 280 x 95mm
  • Pallet nhựa sử dụng 2 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0728

  Pallet Nhựa I0728 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 125mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0723

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0723 chuyên sử dụng lót sàn
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1000 x 600 x 100mm
  • Trọng lượng (± 5%): 5.5 kg
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0749

  Pallet Nhựa I0749 sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%):1200 x 800 x 120mm
  • Trọng lượng (±5%): 7.8kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg
  • Tải trọng động: 1000kg
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0748

  Pallet Nhựa I0748 sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%):1300 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (±5%): 11kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0724

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0724 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 11.5 kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1000: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0725

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0725 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 12.8kg
  • Tải tĩnh: 3000kg
  • Tải động: 1500kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0732

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0732 chuyên sử dụng lót sàn, kê hàng trên kệ rack
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 19kg
  • Tải tĩnh: 4500kg
  • Tải động: 2500kg
  • Tải rack: 500kg
  • Nút chống trượt: 28 nút
  • Số thanh sắt : 6 thanh
  • Khe nâng chiều 1200mm: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 289 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0727

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0727 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng (± 5%): 6.4kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1,200 kg
  • Khe nâng chiều 1100: 390 x 106mm
  • Khe nâng chiều 1100: 290 x 106mm
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0731

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0731 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15kg
  • Tải tĩnh: 3500kg
  • Tải động: 2000kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000: 280 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now