Pallet Nhựa

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa Đơn 327 – HT

  Pallet Nhựa Đơn 327
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Kích thước: 1070 x 600 x 100 mm
  • Cân nặng: 5.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Màu sắc: Đỏ - Xanh - Đen - Xám
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481 – HT

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481 – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Cân nặng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Tải trọng nâng: 600 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK – HT

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK  – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Cân nặng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Tải trọng nâng: 600 kg
  • Màu sắc: Đen
 • Quickview

  Pallet Nhựa 496T – HT

  Pallet Nhựa 496T
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm
  • Cân nặng: 13 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa 496C – HT

  Pallet Nhựa 496C
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
  • Cân nặng: 16 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa 497T – HT

  Pallet Nhựa 497T
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm
  • Cân nặng: 14 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa 497C – HT

  Pallet Nhựa 497C
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
  • Cân nặng: 17 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 466 – HT

  Pallet Nhựa 466 Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng: 15 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 402 – HT

  Pallet Nhựa 402 Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng: 18 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 562 – HT

  Pallet Nhựa 562 Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1200 x 150 mm
  • Cân nặng: 21.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2000 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 480 – HT

  Pallet Nhựa 480 Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng: 11 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 2400 kg
  • Tải trọng nâng: 800 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 2 Mặt 403 – HT

  Pallet Nhựa 403 Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng: 23 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 1500 kg
  • Màu sắc: Xanh

Call Now