Pallet Nhựa Chữ Thập

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0744

  Pallet Nhựa I0744
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 21.00 kg
  • Tải tĩnh: 5000 kg
  • Tải động: 2400 kg
  • Tải rack: 750 kg
  • Số nút chống trượt: 28
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0745

  Pallet Nhựa I0745
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15.40 kg
  • Tải tĩnh: 5500kg
  • Tải động: 2700kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Pallet nhựa sử dụng kho lạnh, thủy hải sản, kho bãi
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0798

  Pallet Nhựa I0798
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 21.50kg
  • Tải tĩnh: 6000kg
  • Tải động: 3000kg
  • Tải rack: 1200kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 290 x 95mm
  • Khe nâng chiều 1000: 253 x 95mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0797

  Pallet Nhựa I0797
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 16kg
  • Tải tĩnh: 4000kg
  • Tải động: 2000kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 290 x 95mm
  • Khe nâng chiều 1000: 253 x 95mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0728

  Pallet Nhựa I0728 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 125mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0724

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0724 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 11.5 kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1000: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0725

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0725 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 12.8kg
  • Tải tĩnh: 3000kg
  • Tải động: 1500kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0729

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0729 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.5 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114

  Pallet Nhựa I0114-LK
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg): 17.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5500kg
  • Tải trọng động: 1500kg
  • Tải kê: 500kg
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và nâng tay

Call Now