Pallet Nhựa Liền Khối

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0061-LK

  Pallet Nhựa I0061-LK là pallet tiên phong liền khối rất cứng và vững, sử dụng được cả 2 mặt. Được thiết kế có nút chống trượt ở cả 2 mặt và đặc biệt có ở càng nâng
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 21 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 1500 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x80 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x80 mm
  • Nút chống trượt: 14 nút mặt trên và 14 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0063-LK

  Pallet Nhựa I0063-LK liền khối  sử dụng 2 mặt có tải trọng cao, có nút chống trượt cả 2 mặt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1200 x 150 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 22.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x80 mm
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x80 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 16 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0058-LK

  Pallet Nhựa I0058-LK với kết cấu lõi thép bên trong giúp sản phẩm chịu lực tốt hơn, đặc biệt trên kệ
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,5kg): 21kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Tải kê (tải rack): 1000
  • Khe nâng chiều 1200mm: 290x93,5 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 255x93,5 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 12 nút mặt dưới
  • Số thanh sắt 6 thanh
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0059-LK

  Pallet Nhựa I0059-LK sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 125 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,2kg): 7.8 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x89 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x89 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 04 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0060-LK

  Pallet Nhựa I0060-LK liền khối rất cứng, vững. Nó được thiết kế với tải trọng cao, có nút chống trượt ở cả 2 mặt và đặc biệt có ở càng nâng.
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1200 x 150 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 20.5
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 20 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0062-LK

  Pallet Nhựa I0062-LK sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,5kg): 15 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 290x93,5 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 255x93,5 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 12 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0065-LK

  Pallet Nhựa I0065-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - mặt bít
  • Cân nặng (±0,5kg): 23.9 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Nút chống trượt: 12 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0066-LK

  Pallet Nhựa I0066-LK liền khối, kết cấu rất cứng vững và chịu va đập tốt, bề mặt có vùng gai nhám để tăng độ ma sát, hạn chế trình trạng trượt hàng hóa trên pallet, chỉ xử dụng xe nâng máy.
  • Kích thước (±2%): 1210 x 1010 x 150mm
  • Pallet nguyên khối - mặt bít
  • Cân nặng (±2%): 24kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Tải trọng nâng: 2000kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Tải trọng động: 2000kg
  • Nút chống trượt: 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK

  Pallet Nhựa I0113-LK
  • Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1100 x 1100 x 125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8.6 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg
  • Tải trọng động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114-LK

  Pallet Nhựa I0114-LK
  • Nhựa nguyên sinh HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • KT(±1%):1100 x 1100 x 140mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg): 17.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Tải trọng động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0118-LK

  Pallet Nhựa I0118-LK
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 140 mm
  • Pallet nguyên khối - 09 chân cốc
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Trọng lượng (±0.25kg): 6,5 kg
  • Tải trọng động: 700 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1500 kg
  • Khe nâng chiều 1200 mm: 330 mm
  • Khe nâng chiều 1000 mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0119-LK

  Pallet Nhựa I0119-LK
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh + lõi sắt
  • Số lõi sắt: 0,2,4,6,8
  • Trọng lượng (±0.25kg): 14,5 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0122

  Pallet Nhựa I0122
  • Chất liệu: Nguyên sinh HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 13,5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000kg
  • Tải trọng động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x92 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x92 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0067-LK

  Pallet Nhựa I0067-LK liền khối, dạng hộp giúp sản phẩm cứng vững hơn chịu tải cao hơn, nút chống trượt làm tăng độ ma sát hạn chế trình trạng trượt hàng hóa trên pallet, phù hợp cho cả xe nâng máy và nâng tay
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối
  • Cân nặng (±0,5kg): 18 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 1500 kg
  • Nút chống trượt: 20 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0068-LK

  Pallet Nhựa I0068-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - Mặt bít
  • Cân nặng (±0,5kg): 21.1 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Nút chống trượt: 12 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa 05 – PT

  Pallet Nhựa 05 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1200 x 150 mm
  • Cân nặng: 19 kg

Call Now