Pallet Nhựa Mặt Bít (Mặt Trơn)

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa Lót Sàn 02 (PL02-LS) – LT

  Pallet Nhựa PL02-LS  sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm +/-2%
  • Cân nặng: 12.5 +/-0.3 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Số nút chống trượt: 18
 • Quickview

  Pallet Nhựa Lót Sàn 09 (PL09-LS) – LT

  Pallet Nhựa PL09-LS  sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
  • Cân nặng: 16.8 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 16
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 22 (PL22-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL22-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 23.9 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 24 (PL24-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL24-LK liền khối, kết cấu rất cứng vững và chịu va đập tốt, bề mặt có vùng gai nhám để tăng độ ma sát, hạn chế trình trạng trượt hàng hóa trên pallet, chỉ xử dụng xe nâng máy.
  • Kích thước: 1210 x 1010 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 24 +/-0.7 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2000 kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Số đường nâng: 2
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 26 (PL26-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL26-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 21.1 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 30 (PL30-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL30-LK có 04 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao.
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 21.1 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Số đường dán chống trượt: 4
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 31 (PL31-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL31-LK có 06 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao, phù với đa dạng các kích thước hang hóa đặt trên pallet.
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 21.1 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 32 (PL32-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL32-LK có 04 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao.
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 23.9 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Số đường dán chống trượt: 4
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 33 (PL33-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL33-LK có 06 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao, phù với đa dạng các kích thước hang hóa đặt trên pallet.
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 23.9 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số nút chống trượt: 8
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Hàn Ghép 01 (PL01-HG) – LT

  Pallet Nhựa PL01-HG  sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 145 mm +/-2%
  • Cân nặng: 25 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 1500 kg
  • Số nút chống trượt: 36
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa 497T – HT

  Pallet Nhựa 497T
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm
  • Cân nặng: 14 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa 497C – HT

  Pallet Nhựa 497C
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
  • Cân nặng: 17 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg

Call Now