Pallet Nhựa Sử Dụng Kệ Rack

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0056-LK

  Pallet Nhựa I0056-LK có chân liền khối rất cứng, vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, có nút chống trượt ở cả 2 mặt, rất phù hợp với mục đích để trên kệ racking.
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,5kg): 18.6 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải kê (tải rack): 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 290x95 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 280x92 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút nặt trên và 12 nút mặt dưới
  • Số thanh sắt: 06 thanh sắt
  • Sử dụng xe nâng máy và nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0058-LK

  Pallet Nhựa I0058-LK với kết cấu lõi thép bên trong giúp sản phẩm chịu lực tốt hơn, đặc biệt trên kệ
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,5kg): 21kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Tải kê (tải rack): 1000
  • Khe nâng chiều 1200mm: 290x93,5 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 255x93,5 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 12 nút mặt dưới
  • Số thanh sắt 6 thanh
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0065-LK

  Pallet Nhựa I0065-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - mặt bít
  • Cân nặng (±0,5kg): 23.9 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: mm
  • Nút chống trượt: 12 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0068-LK

  Pallet Nhựa I0068-LK liền khối, rất cứng vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, rất phù hợp với việc sử dụng Pallet trên kệ sắt (racking).
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - Mặt bít
  • Cân nặng (±0,5kg): 21.1 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Tải trọng nâng: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Nút chống trượt: 12 nút mặt trên và 08 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0069-LK

  Pallet Nhựa I0069-LK có 04 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao.
  • Kích thước (±2%):1200 x 1000 x 150mm
  • Pallet nguyên khối - Mặt bít
  • Trọng lượng pallet(±0.5kg): 21.1 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số dường dán chống trượt: 4 đường mặt trên
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0070-LK

  Pallet Nhựa I0070-LK có 06 đường dán chống trượt ở mặt trên làm tăng khả năng chống trượt cho hàng hóa đặt trên pallet, có độ thẩm mỹ cao, phù với đa dạng các kích thước hang hóa đặt trên pallet.
  • Kích thước(±2%):1200 x 1000 x 150mm
  • Pallet nguyên khối - Mặt bít
  • Trọng lượng pallet(±0.5kg): 21.1 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 2400 kg
  • Tải racking: 1200 kg
  • Số dường dán chống trượt: 8 đường mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0042-HG

  Pallet Nhựa I0042-HG sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước(±2%):1200 x 1000 x 145mm
  • Pallet hàn ghép - sử dụng 2 mặt
  • Trọng lượng pallet (±0,5kg): 25 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1500 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 230x89 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 265x89mm
  • Nút chống trượt: 18 nút mặt trên và 18 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0043-HG

  Pallet Nhựa I0043-HG chịu va đập tốt, sử dụng được cả 2 mặt, thích hợp dùng cho xe nâng máy.
  • Kích thước(±2%):1200 x 1000 x 145mm
  • Pallet hàn ghép - sử dụng 2 mặt
  • Trọng lượng pallet (±0,5kg): 24 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1500 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút mặt trên và 12 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0096-LK

  Pallet Nhựa I0096-LK
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước(±10mm):1200x1000x150mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.5kg): 15 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Sử dụng xe nâng máy, xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0119-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0119-LK Tái Sinh
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1200x1000x150mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh sinh
  • Trọng lượng: 14,5 - 15 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4500 kg
  • Số lõi sắt: 0,2,4,6,8
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123 – Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0123 - Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 20,4 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1200kg
  • Thanh sắt: 04
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now