Pallet Nhựa Tái Sinh Đen

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0749

  Pallet Nhựa I0749 sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%):1200 x 800 x 120mm
  • Trọng lượng (±5%): 7.8kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg
  • Tải trọng động: 1000kg
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0748

  Pallet Nhựa I0748 sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%):1300 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (±5%): 11kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0481

  Pallet Nhựa I0481 chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%) : 11.5 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0482

  Pallet Nhựa I0482 chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 12.8 kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0483

  Pallet Nhựa I0483 chuyên sử dụng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.3kg
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Tải động: 500kg
  • Khe nâng chiều 1200: 320 x 110mm
  • Khe nâng chiều 1000: 325 x 110mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0484

  Pallet Nhựa I0484 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng (±5%): 6.4kg
  • Tải trọng tĩnh: 800 kg
  • Tải trọng động: 400 kg
  • Khe nâng chiều 1100: 390 x 106mm
  • Khe nâng chiều 1100: 290 x 106mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0487

  Pallet Nhựa I0487 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (± 5%): 6.7kg
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Tải động: 500kg
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0485

  Pallet Nhựa I0485 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 125mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0486

  Pallet Nhựa I0486 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.5kg
  • Tải tĩnh: 1500kg
  • Tải động: 600kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0488

  Pallet Nhựa I0488 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15kg
  • Tải trọng tĩnh: 2500 kg
  • Tải trọng động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1200: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000: 280 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0116

  Pallet Nhựa I0116 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1120 x 840 x 120mm
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg):5.5 kg
  • Tải trọng động: 300 kg
  • Tải trọng tĩnh: 700 kg
  • Pallet sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0117

  Pallet Nhựa I0117
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1480 x 1130 x 125mm
  • Trọng lượng (±0.25kg):11kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000kg
  • Tải trọng động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1480mm:270x90 mm
  • Khe nâng chiều 1130mm:230x90 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114

  Pallet Nhựa I0114
  • Chất liệu: Nhựa Tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xám
  • Kích thước (±1%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg): 17,5 kg
  • Tải tĩnh: 4500kg
  • Tải động: 1300kg
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90 mm
  • Pallet sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now