Pallet Nhựa Tái Sinh Màu Đen

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0111-LK

  Pallet Nhựa I0111-LK
  • Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1000x600x100mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 4,8 kg
  • Tải tĩnh: 800kg /Tải động: 400kg
  • Khe nâng chiều 1000mm: 305x75 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 320x75 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1100x1100x150mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1120x840x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg):5,5 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1120mm:270,5x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm:230,5x90 mm
  • Nút chống trượt: 6 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0117-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0117-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: ĐenKT(±1%):1480x1130x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg):11,5 kg
  • Tải tĩnh:3000kg /Tải động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1480mm:270x90 mm
  • Khe nâng chiều 1130mm:230x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0114-LK Tái Sinh
  • Nhựa Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xám
  • KT(±1%):1100x1100x140mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 17,5 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1500kg
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng (±0.25kg): 6,5 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200 mm: 330 mm
  • Khe nâng chiều 1000 mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0119-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0119-LK Tái Sinh
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1200x1000x150mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh sinh
  • Trọng lượng: 14,5 - 15 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4500 kg
  • Số lõi sắt: 0,2,4,6,8
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • KT(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8,6 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123 – Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0123 - Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Số lõi sắt: 0-2-4-6-8
  • Trọng lượng (±0.25kg): 16,0 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now