Pallet Nhựa Tái Sinh Màu Đen

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa Chuyên Xuất Khẩu 1120 x 840 x 120 mm, 5.5 kg – KV

  Pallet nhựa KV 1184-1X
  • Kích thước: 1120 x 840 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE Đen tái sinh
  • Trọng lượng: 5,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1100 x 1100 x 150 mm – KV

  Pallet nhựa KV 11111-4X
  • Kích thước: 1100x1100x150(mm)
  • Chất liệu: nhựa HDPE đen tái sinh
  • Trọng lượng: 11,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1200x1000x140, 09 chân cốc – KV

  Pallet nhựa KV 1210-3X
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng: 6,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1200 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1000x600x100 nguyên sinh – KV

  Pallet nhựa KV 1060-1V
  • Kích thước: 1000 x 600 x 100 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Trọng lượng: 4,8 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 400 kg
  • Tải trọng tĩnh: 800 kg
  • Hướng nâng: 2
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1200 x 1000 x150mm, mặt lưới, có lõi sắt – KV

  Pallet nhựa KV 1210-4
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh sinh + lõi sắt
  • Trọng lượng: 14,5-15 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4500 kg
  • Số lõi sắt: 0,2,4,6,8
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Siêu Tải Mặt Đá 1100 x 1100 x 140mm, 18kg – KV

  Pallet nhựa KTI 1111-3X
  • Kích thước: 1100 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng: 17,5 ± 0,25kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1100 x 1100 x 120 – KV

  Pallet nhựa KTI 1111-2X
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng: 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1480 x 1130 x 122 – KV

  Pallet nhựa KTI 1511-1X
  • Kích thước: 1480 x 1130 x 122 mm
  • Chất liệu: PE tái sinh
  • Trọng lượng: 11,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1100 x 1100 x 125mm – KV

  Pallet nhựa KV 1111-1X
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Chất liệu: HDPE tái sinh
  • Trọng lượng: 8,6 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 16
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1200 x 1000 x 150mm – KV

  Pallet nhựa KV 1210-2X
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Chất liệu: PE tái sinh + lõi sắt
  • Số lõi sắt: 0-2-4-6-8
  • Trọng lượng: 16,0 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12

Call Now