Pallet Nhựa Xuất Khẩu

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 06 (PL06-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL06-LK có nút chống trượt cả 2 mặt.
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 18.5 +/-0.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 13
  • Số đường nâng: 4
  • Màu sắc: Đỏ
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 09 (PL09-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL09-LK có nút chống trượt cả 2 mặt.
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 150 mm +/-2%
  • Cân nặng: 11.5 +/-0.3 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 15 (PL15-LK) – LT

  Pallet Nhựa PL15-LK  sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm +/-2%
  • Cân nặng: 7.8 +/-0.2 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Số đường nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481 – HT

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481 – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Cân nặng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Tải trọng nâng: 600 kg
  • Màu sắc: Xanh
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK – HT

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK  – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Cân nặng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Tải trọng nâng: 600 kg
  • Màu sắc: Đen
 • Quickview

  Pallet Nhựa Chuyên Xuất Khẩu 1120 x 840 x 120 mm, 5.5 kg – KV

  Pallet nhựa KV 1184-1X
  • Kích thước: 1120 x 840 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE Đen tái sinh
  • Trọng lượng: 5,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1100 x 1100 x 150 mm – KV

  Pallet nhựa KV 11111-4X
  • Kích thước: 1100x1100x150(mm)
  • Chất liệu: nhựa HDPE đen tái sinh
  • Trọng lượng: 11,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa KV 1100 x 1100 x 150 mm – KV

  Pallet nhựa KV 11111-4
  • Kích thước: 1100x1100x150(mm)
  • Chất liệu: nhựa HDPE xanh tái sinh
  • Trọng lượng: 11,5 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1100x1100x125mm, nguyên sinh – KV

  Pallet nhựa KV 1111-1V
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Trọng lượng: 8,6 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 16
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1100x1100x120 nguyên sinh – KV

  Pallet nhựa KV 1111-2V
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Trọng lượng: 7,0 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1700 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Siêu Tải Mặt Đá 1100 x 1100 x 140mm, 18kg – KV

  Pallet nhựa KV 1111-3V
  • Kích thước: 1100 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh
  • Trọng lượng: 17,5 ± 0,25kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Hướng nâng: 4
 • Quickview

  Pallet Nhựa Siêu Tải Mặt Đá 1100 x 1100 x 140mm, 18kg – KV

  Pallet nhựa KTI 1111-3X
  • Kích thước: 1100 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng: 17,5 ± 0,25kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Hướng nâng: 4

Call Now