Pallet Nhựa Xuất Khẩu

Xem:
 • Quickview

  Pallet nhựa I0481 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0481 Tái Sinh chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 11.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 1000kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0482 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0482 Tái sinh chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1100x1100x150mm
  • Trọng lượng: 12.6 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 1200kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0483 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0483 Tái Sinh chuyên sử dụng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 7.3 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Tải động: 500kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0484 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0484 Tái sinh sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Kích thước: 1100x1100x140mm
  • Tải trọng tĩnh: 800 kg
  • Tải trọng động: 400 kg
  • Chất liệu: PP
  • Màu sắc: Đen
  • Trọng lượng: 6.4kg ± 5%
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0487 Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0487 tái sinh,
  • Chất liệu: Nhựa PP
  • Màu sắc: Đen
  • Pallet nguyên khối
  • Trọng lượng (± 5%): 6.7kg
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 120mm
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Tải động: 500kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 255 x 89mm
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0485 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0485 Tái sinh sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1100x1100x125mm
  • Trọng lượng: 8.3 kg ± 5%
  • Chất liệu: PP
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0486 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0486 Tái sinh sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1100x1100x120mm
  • Trọng lượng: 7.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 1500kg
  • Tải động: 600kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0488 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0488 Tái sinh sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Tải trọng động: 1,500kg
  • Tải trọng tĩnh: 2.500 kg
  • Nút chống trượt: 28 cái
  • Chất liệu: PP
  • Màu sắc: Đen
  • Trọng lượng 14.5kg ± 5%
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1100x1100x150mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1120x840x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg):5,5 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1120mm:270,5x90 mm
  • Khe nâng chiều 840mm:230,5x90 mm
  • Nút chống trượt: 6 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0117-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0117-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • KT (±1%):1480 x 1130 x 125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg):11,5 kg
  • Tải trọng tĩnh:3000kg /
  • Tải trọng động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1480mm: 270 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1130mm: 230 x 90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE tái sinh
  • Trọng lượng (±0.25kg): 6,5 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200 mm: 330 mm
  • Khe nâng chiều 1000 mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • KT(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8,6 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy

Call Now