Pallet Nhựa Xuất Khẩu

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0059-LK

  Pallet Nhựa I0059-LK sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 125 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,2kg): 7.8 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x89 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x89 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút mặt trên và 04 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK

  Pallet Nhựa I0113-LK
  • Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8,6 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114-LK

  Pallet Nhựa I0114-LK
  • Nhựa nguyên sinh HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • KT(±1%):1100x1100x140mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 17,5 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0115-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1100x1100x150mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0116-LK Tái sinh
  • Kích thước(±1%):1120x840x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg):5,5 kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1120mm:270,5x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm:230,5x90 mm
  • Nút chống trượt: 6 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0114-LK Tái Sinh
  • Nhựa Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xám
  • KT(±1%):1100x1100x140mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 17,5 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1500kg
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0053-LK

  Pallet Nhựa I0053-LK có nút chống trượt cả 2 mặt.
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 150 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 18.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 13
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 275 x 100 mm
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0055-LK

  Pallet Nhựa I0055-LK có nút chống trượt cả 2 mặt.
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 150 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Cân nặng (±0,3kg): 11.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0100-LK

  Pallet Nhựa I0100-LK
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước(±10mm):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.5kg): 7.5 kg
  • Tải tĩnh: 1000kg /Tải động: 600
  • Nút chống trượt: 08 nút mặt trên và 04 nút mặt dưới
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK – HT

  Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 481XK  – 4 Đường Nâng
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Cân nặng: 7.5 kg (+/- 0.5 kg)
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Tải trọng nâng: 600 kg
  • Màu sắc: Đen
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0155-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0155-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: HDPE Tái Sinh
  • Kích thước(±1%):1100x1100x150mm
  • Pallet nguyên khối – sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260×90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260×90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK

  Pallet Nhựa I0112-LK
  • Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • KT(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7 kg
  • Tải tĩnh: 1700kg /Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • KT(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng: 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8,6 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy

Call Now