Sản phẩm giá tốt

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123

  Pallet Nhựa I0123
  • Chất liệu: nguyên sinh HDPE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 15.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000kg
  • Tải trọng động: 1200kg
  • Thanh sắt: 0, 2 , 4 , 6, 8
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330 x 85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0116

  Pallet Nhựa I0116 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1120 x 840 x 120mm
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg):5.5 kg
  • Tải trọng động: 300 kg
  • Tải trọng tĩnh: 700 kg
  • Pallet sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0117

  Pallet Nhựa I0117
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1480 x 1130 x 125mm
  • Trọng lượng (±0.25kg):11kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000kg
  • Tải trọng động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1480mm:270x90 mm
  • Khe nâng chiều 1130mm:230x90 mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng máy và nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0121-8 LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0121-8 LK Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PP
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Số lõi sắt: 08
  • Trọng lượng (±0.25kg): 14,7 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0114

  Pallet Nhựa I0114
  • Chất liệu: Nhựa Tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xám
  • Kích thước (±1%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng pallet (±0.25kg): 17,5 kg
  • Tải tĩnh: 4500kg
  • Tải động: 1300kg
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90 mm
  • Pallet sử dụng 01 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0155-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0155-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: HDPE Tái Sinh
  • Kích thước(±1%):1100x1100x150mm
  • Pallet nguyên khối – sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260×90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260×90 mm
  • Nút chống trượt: 12 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: xanh dương
  • KT(±1%) 1200x1000x140 mm
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200 mm: 330 mm
  • Khe nâng chiều 1000 mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng: 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0122 – Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0122 - Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PE/PP
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 13,5 kg
  • Tải tĩnh: 4000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x92 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x92 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0122 – Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0122 - Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: Tái sinh PE/PP
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 13,5 kg
  • Tải tĩnh: 4000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x92 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x92 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1100 x 1100 x 125mm – KV

  Pallet nhựa KTI 1111-1R
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Chất liệu: HDPE
  • Trọng lượng: 9,2 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 16
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123 – Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0123 - Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Số lõi sắt: 0-2-4-6-8
  • Trọng lượng (±0.25kg): 16,0 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now