Sóng Nhựa

Xem:
 • Quickview

  Sóng nhựa I0143

  Sóng nhựa I0143 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 380 x 230 x 140 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0165

  Sóng Nhựa I0165 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 620 x 430 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0169

  Sóng Nhựa I0169 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 522 x 349 x 142.8 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0166

  Sóng Nhựa I0166 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 620 x 430 x 382 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0142

  Sóng nhựa I0142 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 515 x 430 x 225 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0167

  Sóng Nhựa I0167 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 620 x 430 x 382 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0170

  Sóng Nhựa I0170 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 517.8 x 351 x 143.5 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0168

  Sóng Nhựa I0168 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 600 x 420 x 260 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0161

  Sóng Nhựa I0161 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc như quần áo,  thú nhồi bông; trái cây như bưởi, dừa... Đặc biệt sóng có bánh xe, dễ dàng trong việc di chuyển
  • Kích thước (±10mm): 780 x 500 x 430 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Trái Cây I0171

  Sóng Nhựa Trái Cây I0171 chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước (±10mm): 490 x 360 x 135 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Trái Cây I0172

  Sóng Nhựa Trái Cây I0172 chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước (±10mm): 400 x 280 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0138

  Sóng nhựa I0138 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều.....
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 190 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0135

  Sóng nhựa I0135 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước (±10mm): 530 x 430 x 110 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0137

  Sóng nhựa I0137 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0139

  Sóng nhựa I0139 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 250 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng nhựa I0140

  Sóng nhựa I0140 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản,…
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE

Call Now