Sóng Nhựa Đựng Cá - Mực

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0214

  Sóng Nhựa Hở I0214 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 190mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0216

  Sóng Nhựa Hở I0216 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Mực I0175

  Sóng Nhựa Mực I0175 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 485 x 297 x 95 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Cá I0176

  Sóng Nhựa Cá I0176 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 525 x 350 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Cá I0177

  Sóng Nhựa Cá I0177 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 525 x 350 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Quai Sắt I0220

  Sóng Quai Sắt I0220 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 720 x 460 x 325 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
 • Quickview

  Sóng Nhựa Cá Cơm I0174

  Sóng Nhựa Cá Cơm I0174 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 506 x 355 x 310mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0160

  Sóng Nhựa I0160 có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...đặc biệt là đựng cá
  • Kích thước (±10mm): 525 x 355 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0146

  Sóng Nhựa I0146 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Có Quai I0152

  Sóng Nhựa Có Quai I0152 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm,  thủy hải sản, trái cây  đặc biệt là thanh long.
  • Kích thước (±10mm): 715 x 465 x 330 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0157

  Sóng Nhựa I0157 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước (±10mm): 585 x 385 x 180 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0165

  Sóng Nhựa I0165 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 620 x 430 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0169

  Sóng Nhựa I0169 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 522 x 349 x 142.8 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0170

  Sóng Nhựa I0170 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 517.8 x 351 x 143.5 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0195

  Sóng Nhựa Hở I0195 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 2185 gr
 • Quickview

  Sóng nhựa cá I0125

  Sóng nhựa cá I0125 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 520 x 345 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE

Call Now