Sóng Nhựa Đựng Dụng Cụ

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 003 (HS003-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 003 (HS003-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều.....
  • Kích thước: 610 x 420 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 007 (HS007-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 007 (HS007-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 150 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 1 Tấc 9 – HT

  Sóng nhựa bít 374 - 1 Tấc 9 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 190 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 2 Tấc 2 – HT

  Sóng nhựa bít 387 - 2 Tấc 2 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 510 x 430 x 220 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 2 Tấc 5 – HT

  Sóng nhựa bít 401 - 2 Tấc 5 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Khay Nhựa Đựng Linh Kiện A5 – VTI

  Khay nhựa đựng linh kiện A5
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 200 x 136 x 90 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Đựng Linh Kiện Phụ Tùng A6 – VTI

  Khay nhựa đựng linh kiện A6
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 240 x 155 x 125 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Đựng Dụng Cụ A8 – VTI

  Khay nhựa đựng dụng cụ A8
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 354 x 210 x 143 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Đựng Linh Kiện A9 – VTI

  Khay nhựa đựng dụng cụ A9
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 470 x 210 x 170 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Linh Kiện DT1 – VTI

  Khay nhựa linh kiện DT1
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 180 x 120 x 80 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Linh Kiện DT2 – VTI

  Khay nhựa linh kiện DT2
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 250 x 150 x 110 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá
 • Quickview

  Khay Nhựa Linh Kiện DT3 – VTI

  Khay nhựa linh kiện DT3
  • Chất liệu: HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 340 x 210 x 140 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Dương - Xanh lá

Call Now