Sóng Nhựa Đựng Trái Cây/Nông Sản

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0145

  Sóng Nhựa I0145 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 100 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0218

  Sóng Nhựa Hở I0218 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 600 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
 • Quickview

  Sóng Trái Cây I0219

  Sóng Trái Cây I0219 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 600 x 423 x 262 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Quai Sắt I0220

  Sóng Quai Sắt I0220 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Kích thước (±10mm): 720 x 460 x 325 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0149

  Sóng Nhựa I0149 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0147

  Sóng Nhựa I0147 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều....
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 190 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Có Quai I0152

  Sóng Nhựa Có Quai I0152 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm,  thủy hải sản, trái cây  đặc biệt là thanh long.
  • Kích thước (±10mm): 715 x 465 x 330 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0153

  Sóng Nhựa I0153 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước (±10mm): 505 x 350 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0148

  Sóng Nhựa I0148 có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 250 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0163

  Sóng Nhựa I0163 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây...
  • Kích thước (±10mm): 595 x 400 x 190 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0168

  Sóng Nhựa I0168 chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước (±10mm): 600 x 420 x 260 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Trái Cây I0171

  Sóng Nhựa Trái Cây I0171 chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước (±10mm): 490 x 360 x 135 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Trái Cây I0172

  Sóng Nhựa Trái Cây I0172 chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước (±10mm): 400 x 280 x 120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Không Quai Sắt I0205

  Sóng Không Quai Sắt I0205 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 770 x 460 x 320 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Có Quai Sắt I0204

  Sóng Nhựa Có Quai Sắt I0204 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 770 x 460 x 320 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 2730 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa I0130

  Sóng Nhựa I0130 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều
  • Chất liệu: PP chính phẩm
  • Kích thước: Ø390 x H200 mm

Call Now