Sóng Nhựa Đựng Trái Cây/Nông Sản

Xem:
 • Quickview

  Sóng Xoài – Sóng Nhựa Hở 3 Tấc 1 – VT

  Sóng xoài 3 tấc 1 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Kích thước: 600 x 420 x 310 mm
  • Màu sắc: Đen
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng trái cây là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 600 x 423 x 262 mm
 • Quickview

  Sóng Quai Sắt – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng quai sắt là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Kích thước: 720 x 460 x 325 mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Cam - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 004 (HS004-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 004 (HS004-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước: 610 x 420 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 009 (HS009-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 009 (HS009-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều....
  • Kích thước: 610 x 420 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 010 (HS010-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 010 (HS010-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 100 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có Quai 011 (HS011-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 011 (HS011-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm,  thủy hải sản, trái cây  đặc biệt là thanh long.
  • Kích thước: 715 x 465 x 330 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 012 (HS012-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 012 (HS012-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 505 x 350 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 014 (HS014-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 014 (HS014-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 016 (HS016-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 016 (HS016-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây...
  • Kích thước: 595 x 400 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 034 (HS034-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 034 (HS034-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 600 x 420 x 260 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) – LT

  Sóng Trái Cây - Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước: 490 x 360 x 135 +/-10 mm

Call Now