Sóng nhựa hở

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 1 Tấc – VT

  Sóng nhựa hở 1 tấc giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 100 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 1 Tấc 5 – VT

  Sóng nhựa hở 1 tấc 5 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 150 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 1 Tấc 9 – VT

  Sóng nhựa hở 1 tấc 9 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 190mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 2 Tấc 5 – VT

  Sóng nhựa hở 2 tấc 5 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 mm
  • Màu sắc: Đỏ
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 3 Tấc 1 – VT

  Sóng nhựa hở 3 tấc 1 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 310 mm
  • Màu sắc: Đỏ - Vàng - Xanh - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 3 Tấc 9 – VT

  Sóng nhựa hở 3 tấc 9 giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 610 x 420 x 390 mm
 • Quickview

  Sóng Mực – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng mực là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 485 x 297 x 95 mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Dương
 • Quickview

  Sóng Cá S1 (1,2kg) – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng cá S1 (1.2kg) là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 525 x 350 x 150 mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Dương
 • Quickview

  Sóng Cá S3 (1,3kg) – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng cá S3 (1,3kg) là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 525 x 350 x 150 mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Dương
 • Quickview

  Sóng Xoài – Sóng Nhựa Hở 3 Tấc 1 – VT

  Sóng xoài 3 tấc 1 là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Kích thước: 600 x 420 x 310 mm
  • Màu sắc: Đen
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng trái cây là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 600 x 423 x 262 mm
 • Quickview

  Sóng Quai Sắt – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng quai sắt là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Kích thước: 720 x 460 x 325 mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Cam - Dương

Call Now