Sóng nhựa hở

Xem:
 • Quickview

  Sóng Cá Cơm – Sóng Nhựa Hở VT

  Sóng cá cơm là loại sóng nhựa hở giúp phân loại và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhằm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc đóng gói sản phẩm.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước:  506 x 355 x 310mm
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Dương
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 002 (HS002-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 002 (HS002-SH) có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...đặc biệt là đựng cá
  • Kích thước: 525 x 355 x 150 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 004 (HS004-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 004 (HS004-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước: 610 x 420 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 008 (HS008-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 008 (HS008-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 150 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 009 (HS009-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 009 (HS009-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều....
  • Kích thước: 610 x 420 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 010 (HS010-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 010 (HS010-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 100 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có Quai 011 (HS011-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 011 (HS011-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm,  thủy hải sản, trái cây  đặc biệt là thanh long.
  • Kích thước: 715 x 465 x 330 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 012 (HS012-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 012 (HS012-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 505 x 350 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 013 (HS013-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 013 (HS013-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 560 x 375 x 300 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 014 (HS014-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 014 (HS014-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có 26 Bánh Xe (HS015-SH) – LT

  Sóng nhựa hở có 26 bánh xe HS015-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 1186 x 886 x 668 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 016 (HS016-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 016 (HS016-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây...
  • Kích thước: 595 x 400 x 190 +/-10 mm

Call Now