Sóng nhựa hở

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 018 (HS018-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 018 (HS018-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 525 x 370 x 215 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 020 (HS020-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 020 (HS020-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 585 x 385 x 180 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 027 (HS027-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 027 (HS027-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 522 x 349 x 142.8 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 029 (HS029-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 029 (HS029-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 030 (HS030-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 030 (HS030-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 031 (HS031-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 031 (HS031-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 382 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 032 (HS032-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 032 (HS032-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 382 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 033 (HS033-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 033 (HS033-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 517.8 x 351 x 143.5 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 034 (HS034-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 034 (HS034-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 600 x 420 x 260 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có 5 Bánh Xe (HS0199-SH) – LT

  Sóng nhựa hở có 5 bánh xe (HS0199-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc như quần áo,  thú nhồi bông; trái cây như bưởi, dừa... Đặc biệt sóng có bánh xe, dễ dàng trong việc di chuyển
  • Kích thước: 780 x 500 x 430 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) – LT

  Sóng Trái Cây - Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước: 490 x 360 x 135 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở 009 (STC009-SH) – LT

  Sóng Trái Cây - Sóng Nhựa Hở 009 (STC009-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước: 400 x 280 x 120 +/-10 mm

Call Now