Thùng rác công cộng

Xem:
 • Quickview

  Thùng rác 60L nắp kín I0261

  Thùng rác 60L nắp kín I0261 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 470 x 471 x 651 mm
  • Dung tích: 60 lít
 • Quickview

  Thùng rác 90L nắp kín I0260

  Thùng rác 90L nắp kín I0260 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 550 x 420 x H 884 mm
  • Dung tích: 90 lít
 • Quickview

  Thùng rác 120L nắp kín I0259

  Thùng rác 120L nắp kín I0259 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 575 x 480 x 930 mm
  • Dung tích: 120 lít
 • Quickview

  Thùng rác 150L nắp kín I0258

  Thùng rác nắp kín 150L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 630 x 480 x 950 mm
  • Dung tích: 150 lít
 • Quickview

  Thùng rác 240L nắp kín I0257

  Thùng rác 240L nắp kín I0257 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 730 x 580 x 1080 mm
  • Dung tích: 240 lít
 • Quickview

  Thùng rác 90L nắp hở I0263

  Thùng rác 90L nắp hở I0263 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 550 x 420 x 900 mm
  • Dung tích: 90 lít
 • Quickview

  Thùng rác 240L nắp hở I0262

  Thùng rác 240L nắp hở I0262 cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 730 x 580 x 1100 mm
  • Dung tích: 240 lít

Call Now