Thùng rác công cộng

Xem:
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Kín 60L – HT

  Thùng rác nắp kín 60L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Màu sắc: Xanh - Cam
  • Kích thước:
   • Loại có bánh xe: 470 x 471 x 651 mm
   • Loại không có bánh xe: 470 x 471 x 645 mm
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Kín 90L – HT

  Thùng rác nắp kín 90L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Màu sắc: Xanh - Cam
  • Kích thước:
   • Loại có bánh xe: 550 x 420 x H 890 mm
   • Loại không có bánh xe: 550 x 420 x H 884 mm
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Kín 120L – HT

  Thùng rác nắp kín 120L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Kích thước: 575 x 480 x 930 mm
  • Màu sắc: Xanh - Cam - Vàng
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Kín 150L – HT

  Thùng rác nắp kín 150L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Kích thước: 630 x 480 x 950 mm
  • Màu sắc: Xanh - Cam
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Kín 240L – HT

  Thùng rác nắp kín 240L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Kích thước: 730 x 580 x 1080 mm
  • Màu sắc: Xanh - Cam - Vàng
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Hở 90L – HT

  Thùng rác nắp hở 90L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Kích thước: 550 x 420 x 900 mm
  • Màu sắc: Xanh - Cam
 • Quickview

  Thùng Rác Nắp Hở 240L – HT

  Thùng rác nắp hở 240L cho thời gian sử dụng lâu dài. Tiện lợi với phiên bản tích hợp bánh xe đem lại khả năng di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm
  • Kích thước: 730 x 580 x 1100 mm
  • Màu sắc: Xanh - Cam

Call Now