Thùng Nhựa

thùng nhựa Minh Khang

Xem:
 • Quickview

  Thùng Nhựa Đựng Gạo 35 Lít – LT

  Thùng nhựa gạo 35L chuyên dùng để đựng gạo, nước, thực phẩm...
  • Kích thước: Ø400 x 420 mm
  • Dung tích: 35L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Đựng Gạo 45 Lít – LT

  Thùng nhựa gạo 45L chuyên dùng để đựng gạo, nước, thực phẩm...
  • Kích thước: Ø440 x 485 mm
  • Dung tích: 45L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Đựng Gạo 60 Lít – LT

  Thùng nhựa gạo 60L chuyên dùng để đựng gạo, nước, thực phẩm...
  • Kích thước: Ø495 x 530 mm
  • Dung tích: 60L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Trong 65 Lít – LT

  Thùng nhựa trong 65L chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước: 623 x 426 x 340 +/-10 mm
  • Dung tích: 65L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Trong 95 Lít – LT

  Thùng nhựa trong 95L chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước: 696 x 470 x 403 +/-10 mm
  • Dung tích: 95L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 01 – PT

  Thùng nhựa có nắp TG 01 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 290 x 260 x 282 mm
  • Dung tích: 10 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 02 – PT

  Thùng nhựa có nắp TG 02 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 355 x 310 x 335 mm
  • Dung tích: 20 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 03

  Thùng nhựa có nắp TG 03 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 445 x 360 x 395 mm
  • Dung tích: 30 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 01 – PT

  Thùng nhựa THS 01 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 95 lít.
  • Kích thước: 695 x 470 x 410 mm
  • Dung tích: 95 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 02 – PT

  Thùng nhựa THS 02 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít.
  • Kích thước: 625 x 425 x 365 mm
  • Dung tích: 65 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 03 – PT

  Thùng nhựa THS 03 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 45 lít.
  • Kích thước: 550 x 375 x 320 mm
  • Dung tích: 45 L
 • Quickview

  Xô – Thùng Nhựa Không Quai 35L, 45L, 60L, 80L, 100L, 120L, 160L, 220L, 250L – PT

  Thùng nhựa không quai chuyên dùng để đựng gạo, nước, thực phẩm... Kích thước:
  • 35L: Ø 390 x 410 mm
  • 45L: Ø 420 x 445 mm
  • 60L: Ø 465 x 4.5 mm
  • 80L: Ø 505 x 600 mm
  • 100L: Ø 540 x 650 mm
  • 120L: Ø 575 x 680 mm
  • 160L: Ø 635 x 750 mm
  • 220L: Ø 700 x 830 mm
  • 250L: Ø 720 x 910 mm

Call Now