Thùng Nhựa Vuông

Xem:
 • Quickview

  Thùng Nhựa Trong 65 Lít – LT

  Thùng nhựa trong 65L chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước: 623 x 426 x 340 +/-10 mm
  • Dung tích: 65L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Trong 95 Lít – LT

  Thùng nhựa trong 95L chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước: 696 x 470 x 403 +/-10 mm
  • Dung tích: 95L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 01 – PT

  Thùng nhựa có nắp TG 01 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 290 x 260 x 282 mm
  • Dung tích: 10 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 02 – PT

  Thùng nhựa có nắp TG 02 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 355 x 310 x 335 mm
  • Dung tích: 20 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa Có Nắp TG 03

  Thùng nhựa có nắp TG 03 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước: 445 x 360 x 395 mm
  • Dung tích: 30 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 01 – PT

  Thùng nhựa THS 01 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 95 lít.
  • Kích thước: 695 x 470 x 410 mm
  • Dung tích: 95 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 02 – PT

  Thùng nhựa THS 02 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít.
  • Kích thước: 625 x 425 x 365 mm
  • Dung tích: 65 L
 • Quickview

  Thùng Nhựa THS 03 – PT

  Thùng nhựa THS 03 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 45 lít.
  • Kích thước: 550 x 375 x 320 mm
  • Dung tích: 45 L

Call Now