Sản phẩm giá tốt

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • KT(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 2000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0112-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước(±1%):1100x1100x120mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng: 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0111- LK Tái sinh

  Pallet Nhựa I0111- LK Tái sinh
  • Nhựa Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1000x600x100mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 4,8 kg
  • Tải tĩnh: 800kg
  • Tải động: 300 kg
  • Khe nâng chiều 1000mm: 305x75 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 320x75 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0122 – Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0122 - Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PE/PP
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 13,5 kg
  • Tải tĩnh: 4000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x92 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x92 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0122 – Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0122 - Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: Tái sinh PE/PP
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 13,5 kg
  • Tải tĩnh: 4000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260x92 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260x92 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0111- LK Tái sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0111- LK Tái sinh (Xanh)
  • Nhựa Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1000x600x100mm
  • Pallet nguyên khối – sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 4,8 kg
  • Tải tĩnh: 800kg
  • Tải động: 300 kg
  • Khe nâng chiều 1000mm: 305×75 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 320×75 mm
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1100 x 1100 x 125mm – KV

  Pallet nhựa KTI 1111-1R
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm
  • Chất liệu: HDPE
  • Trọng lượng: 9,2 ± 0,25 kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 16
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0113-LK Tái Sinh
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước(±1%):1100x1100x125mm
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 01 mặt
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 8,6 kg
  • Tải tĩnh: 3000kg /Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260x90 mm
  • Nút chống trượt: 16 nút
  • Sử dụng xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123 – Tái Sinh

  Pallet Nhựa I0123 - Tái Sinh
  • Chất liệu: Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±1%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Số lõi sắt: 0-2-4-6-8
  • Trọng lượng (±0.25kg): 16,0 kg
  • Tải trọng động: 1200 kg
  • Tải trọng tĩnh: 5000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0123 – Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0123 - Tái Sinh (Xanh)
  • Chất liệu: Tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (±1%):1200x1000x150mm
  • Trọng lượng (±0.25kg): 20,4 kg
  • Tải tĩnh: 5000kg /Tải động: 1200kg
  • Thanh sắt: 04
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330x85 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa KTI 1480 x 1130 x 122 – KV

  Pallet nhựa KTI 1511-1X
  • Kích thước: 1480 x 1130 x 122 mm
  • Chất liệu: HDPE
  • Trọng lượng: 11,5 kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Hướng nâng: 4
  • Vị trí chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh (Xanh)

  Pallet Nhựa I0118-LK Tái Sinh (Xanh)
  • Nhựa tái sinh PP/PE
  • Màu sắc: xanh dương
  • KT(±1%) 1200x1000x140 mm
  • Trọng lượng pallet(±0.25kg): 7,0 kg
  • Tải trọng động: 800 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200 mm: 330 mm
  • Khe nâng chiều 1000 mm: 260 mm
  • Sử dụng xe nâng máy

Call Now