Tất cả sản phẩm

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0489

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0489 chuyên sử dụng lót sàn, kê hàng trên kệ rack
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Trọng lượng: 18.9 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 6000kg
  • Tải động: 3000kg
  • Tải rack: 1200 kg
  • Nút chống trượt: 28 nút
  • Số thanh sắt : 6 thanh
  • Khe nâng chiều 1200mm: 289x93mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 280x93mm
 • Quickview

  Pallet nhựa I0723

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0723 chuyên sử dụng lót sàn
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1000x600x100mm
  • Trọng lượng: 5.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 1000kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0749

  Pallet Nhựa I0749
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Pallet nguyên khối – sử dụng 1 mặt
  • Kích thước (±3%):1200 x 800 x 130mm
  • Trọng lượng (±5%): 7.5kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg
  • Tải trọng động: 1000 kg
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0748

  Pallet Nhựa I0748
  • Chất liệu: Nhựa PP, hàng mới 100%
  • Pallet nguyên khối - sử dụng 1 mặt
  • Kích thước (±3%):1300 x 1000 x 120mm
  • Trọng lượng (±5%): 11 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000kg
  • Tải trọng động: 1500 kg
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0724

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0724 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE/PP
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 11.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0725

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0725 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE/PP
  • Kích thước: 1100x1100x150mm
  • Trọng lượng: 12.6 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 3000kg
  • Tải động: 1500kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0732

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0732 chuyên sử dụng lót sàn, kê hàng trên kệ rack
  • Chất liệu: Nhựa HDPE/PP
  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Trọng lượng: 19 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 4500kg
  • Tải động: 2500kg
  • Tải rack: 500 kg
  • Nút chống trượt: 28 nút
  • Số thanh sắt : 6 thanh
  • Khe nâng chiều 1200mm: 289x93mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 289x93mm
 • Quickview

  Pallet nhựa I0727

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0727 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Kích thước: 1100x1100x140mm
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1,200 kg
  • Chất liệu: HD/PP
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Trọng lượng: 6.4kg+-5%
 • Quickview

  Pallet nhựa I0731

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0731 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1200x1000x150mm
  • Trọng lượng: 14.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 3500kg
  • Tải động: 2000kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0726

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0726 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 7.3 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 1300kg
  • Tải động: 600kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0482

  Pallet Nhựa I0482 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: xanh dương
  • Pallet nguyên khối
  • Trọng lượng (± 5%): 12kg
  • Kích thước: 1100 x 1100 x 150mm
  • Tải tĩnh: 3500kg
  • Tải động: 1800kg
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100mm: 260 x 90mm
  • Nút chống trượt: 20 nút
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0729

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0729 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1100x1100x120mm
  • Trọng lượng: 7.5 kg ± 5%
  • Chất liệu: HD/PP
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0481

  Pallet Nhựa I0481 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: xanh dương
  • Trọng lượng (± 5%): 10.8kg
  • Kích thước: 1200 x 1000 x 145mm
  • Tải tĩnh: 3000kg
  • Tải động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 x 90mm
  • Nút chống trượt: 20 nút
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0483

  Pallet Nhựa I0483
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: xanh dương
  • Pallet nhựa nguyên khối
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 7kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 1500kg
  • Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 320x110mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 325x110mm
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy.
 • Quickview

  Pallet nhựa I0728

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0728 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước: 1100x1100x125mm
  • Trọng lượng: 8.3 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1000kg
 • Quickview

  Pallet nhựa I0481 Tái sinh

  Pallet Nhựa I0481 Tái Sinh chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Kích thước: 1200x1000x145mm
  • Trọng lượng: 11.5 kg ± 5%
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 1000kg

Call Now