Sóng Nhựa

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 034 (HS034-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 034 (HS034-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 600 x 420 x 260 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có 5 Bánh Xe (HS0199-SH) – LT

  Sóng nhựa hở có 5 bánh xe (HS0199-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc như quần áo,  thú nhồi bông; trái cây như bưởi, dừa... Đặc biệt sóng có bánh xe, dễ dàng trong việc di chuyển
  • Kích thước: 780 x 500 x 430 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) – LT

  Sóng Trái Cây - Sóng Nhựa Hở 008 (STC008-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước: 490 x 360 x 135 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Trái Cây – Sóng Nhựa Hở 009 (STC009-SH) – LT

  Sóng Trái Cây - Sóng Nhựa Hở 009 (STC009-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển trái cây
  • Kích thước: 400 x 280 x 120 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 003 (HS003-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 003 (HS003-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều.....
  • Kích thước: 610 x 420 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 006 (HS006-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 006 (HS006-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước: 530 x 430 x 110 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 007 (HS007-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 007 (HS007-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 150 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 017 (HS017-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 017 (HS017-SB) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 019 (HS019-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 019 (HS019-SB) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản,…
  • Kích thước: 610 x 420 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 025 (HS025-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 025 (HS025-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản….
  • Kích thước: 610 x 420 x 100 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 026 (HS026-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 026 (HS026-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước: 610 x 420 x 390 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít 028 (HS028-SB) – LT

  Sóng Nhựa Bít 028 (HS028-SB) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm như Bánh bao, Bánh trung thu, trái cây, thủy hải sản, nông sản…. Sản phẩm có thanh cài (tùy vào nhu cầu của người dùng) giúp  phân biệt các mặt hàng một cách dễ dàng hơn
  • Kích thước: 610 x 420 x 100 +/-10 mm

Call Now