công ty sản xuất pallet nhựa

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0107-LK

  Pallet Nhựa I0107-LK được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước (±2%): 970 x 585 x 95 mm
  • Cân nặng (±0.5kg): 5.4 kg
  • Tải tỉnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 970mm: 300 x 65 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 320 x 65 mm
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0108-LK

  Pallet Nhựa I0108-LK được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước (±10mm): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng (±0.5kg): 20.2 kg
  • Tải tỉnh: 5000 kg
  • Tải động: 1500 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 250 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 250 x 90 mm
  • Nút chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0109-LK

  Pallet Nhựa I0109-LK được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước (±10mm): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng (±0.5kg): 17 kg
  • Tải tỉnh: 4000 kg
  • Tải động: 1200 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 245 x 90 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 195 x 90 mm
  • Nút chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0110-LK

  Pallet Nhựa I0110-LK được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước (±10mm): 1200 x 1000 x 145 mm
  • Cân nặng (±0.5kg): 10.5 kg
  • Tải tỉnh: 2400 kg
  • Tải động: 600 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260 x 92,5 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 x 92,5 mm
  • Nút chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa 05 – PT

  Pallet Nhựa 05 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kho xưởng như bốc xếp hàng hóa.Sử dụng được cho xe nâng máy, ưu tiên dùng để lót sàn.
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Kích thước: 1200 x 1200 x 150 mm
  • Cân nặng: 19 kg
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0044-LS

  Pallet Nhựa I0044-LS sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 150 mm
  • Cân nặng (±0.4kg): 15.5 +kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330 x 100 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 230 x 100 mm
  • Sử dụng xe nâng máy và nâng tay
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0045-LS

  Pallet Nhựa I0045-LS sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 78 mm
  • Cân nặng (±0.3kg): 12.5 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Số nút chống trượt: 18
  • Khe nâng chiều 1200mm: 230 x 49 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 265 x 49 mm
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0046-LS

  Pallet Nhựa I0046-LS sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 78 mm
  • Cân nặng (±0,3kg): 12 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 260 x 50 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 260 x 50 mm
  • Số nút chống trượt: 12
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0047-LS

  Pallet Nhựa I0047-LS sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1000 x 600 x 100 mm
  • Cân nặng (±0,3kg): 5.4 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1000mm: 300 x 65 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 320 x 65 mm
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0048-LS

  Pallet Nhựa I0048-LS có trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ rất phù hợp cho việc xuất khẩu, kích thước nhỏ gọn thuận tiện cho việc di chuyển và phù hợp cho tất cả các kho.
  • Kích thước (±2%): 600 x 600 x 100 mm
  • Cân nặng (±0,1kg): 2.95 kg
  • Tải trọng tĩnh: 100 kg
  • Khe nâng chiều 600mm: 360 x 75 mm
  • Khe nâng chiều 600mm: 360 x 75 mm
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0049-LS

  Pallet Nhựa I0049-LS sử dụng được được cả 2 mặt và chịu va đập tốt
  • Kích thước (±2%): 1200 x 1000 x 145 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 16.8 kg
  • Tải trọng tĩnh: 3000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Số nút chống trượt: 16
  • Khe nâng chiều 1200mm: 330 x 95 mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 239 x 95 mm
  • Sử dụng xe nâng tay và nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0050-LK

  Pallet Nhựa I0050-LK là loại pallet liền khối. Với chiều cao 180mm giúp pallet phù hợp với những sản phẩm cần lưu giữ ở độ cao hơn mức bình thường.
  • Kích thước (±2%): 1200 x 800 x 180 mm
  • Cân nặng (±0,5kg): 18 kg
  • Tải trọng tĩnh: 4000 kg
  • Tải trọng nâng: 1000 kg
  • Khe nâng chiều 1200mm: 325 x 100 mm
  • Khe nâng chiều 800mm: 225 x 100 mm
  • Sử dụng xe nâng máy và xe nâng tay

Call Now