pallet nhựa mới

Xem:
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0728

  Pallet Nhựa I0728 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 125mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Pallet nhựa tiêu chuẩn Nhật, Hàn Quốc
  • Ứng dụng ngành: Load cont xuất khẩu
 • Quickview

  Pallet nhựa I0723

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0723 chuyên sử dụng lót sàn
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1000 x 600 x 100mm
  • Trọng lượng (± 5%): 5.5 kg
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
 • Quickview

  Pallet nhựa I0724

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0724 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 11.5 kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1000: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Pallet nhựa tiêu chuẩn Nhật, Hàn Quốc
  • Ứng dụng ngành: Kho bãi
 • Quickview

  Pallet nhựa I0725

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0725 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 12.8kg
  • Tải tĩnh: 3000kg
  • Tải động: 1500kg
  • Số nút chống trượt: 20
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Pallet nhựa tiêu chuẩn Nhật, Hàn Quốc
  • Ứng dụng ngành: Kho bãi, Kê hàng tải nhẹ, Nông sản
 • Quickview

  Pallet nhựa I0732

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0732 chuyên sử dụng lót sàn, kê hàng trên kệ rack
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 19kg
  • Tải tĩnh: 4500kg
  • Tải động: 2500kg
  • Tải rack: 500kg
  • Nút chống trượt: 28 nút
  • Số thanh sắt : 6 thanh
  • Khe nâng chiều 1200mm: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000mm: 289 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Ứng dụng ngành: Kho bãi, Gạo, Bột mì, Giấy, Carton, Bao bì phức hợp, Linh kiện điện tử, Hóa mỹ phẩm
 • Quickview

  Pallet nhựa I0727

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0727 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng (± 5%): 6.4kg
  • Tải trọng động: 500 kg
  • Tải trọng tĩnh: 1,200 kg
  • Khe nâng chiều 1100: 390 x 106mm
  • Khe nâng chiều 1100: 290 x 106mm
  • Pallet sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Ứng dụng ngành: Dệt may, Nông nghiệp (sầu riêng, trái cây), Kê hàng tải nhẹ
 • Quickview

  Pallet nhựa I0731

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0731 chuyên sử dụng lót sàn, bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15kg
  • Tải tĩnh: 3500kg
  • Tải động: 2000kg
  • Số nút chống trượt: 28
  • Khe nâng chiều 1200: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000: 280 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Ứng dụng ngành: Dệt may, Nông sản, Kho bãi,Thực phẩm
 • Quickview

  Pallet nhựa I0726

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0726 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1100 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3 kg
  • Tải tĩnh: 1300kg
  • Tải động: 600kg
  • Khe nâng chiều 1200: 320 x 110mm
  • Khe nâng chiều 1000: 325 x 110mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Ứng dụng ngành: Dệt may, Nông nghiệp (sầu riêng, trái cây), Kê hàng tải nhẹ
 • Quickview

  Pallet nhựa I0729

  CAM KẾT GIÁ RẺ NHÂT THỊ TRƯỜNG Pallet Nhựa I0729 chuyên sử dụng lót sàn và bốc xếp hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa HDPE, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.5 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0481

  Pallet Nhựa I0481 chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%) : 11.5 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 1000kg
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1200: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0482

  Pallet Nhựa I0482 chuyên sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 12.8 kg
  • Tải tĩnh: 2500kg
  • Tải động: 1200kg
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Khe nâng chiều 1100: 260 x 90mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0483

  Pallet Nhựa I0483 chuyên sử dụng vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 145mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.3kg
  • Tải tĩnh: 1000kg
  • Tải động: 500kg
  • Khe nâng chiều 1200: 320 x 110mm
  • Khe nâng chiều 1000: 325 x 110mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet Nhựa I0484

  Pallet Nhựa I0484 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (±2%): 1100 x 1100 x 140mm
  • Trọng lượng (±5%): 6.4kg
  • Tải trọng tĩnh: 800 kg
  • Tải trọng động: 400 kg
  • Khe nâng chiều 1100: 390 x 106mm
  • Khe nâng chiều 1100: 290 x 106mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0485

  Pallet Nhựa I0485 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 125mm
  • Trọng lượng (± 5%): 8.3 kg
  • Tải tĩnh: 2000kg
  • Tải động: 800kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
  • Ứng dụng ngành: Load cont xuất khẩu
 • Quickview

  Pallet nhựa I0486

  Pallet Nhựa I0486 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1100 x 1100 x 120mm
  • Trọng lượng (± 5%): 7.5kg
  • Tải tĩnh: 1500kg
  • Tải động: 600kg
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Khe nâng chiều 1100: 255 x 89mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy
 • Quickview

  Pallet nhựa I0488

  Pallet Nhựa I0488 sử dụng cho xuất khẩu hàng hóa
  • Chất liệu: Nhựa tái sinh Đen, hàng mới 100%
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước (± 2%): 1200 x 1000 x 150mm
  • Trọng lượng (± 5%): 15kg
  • Tải trọng tĩnh: 2500 kg
  • Tải trọng động: 1500kg
  • Khe nâng chiều 1200: 289 x 93mm
  • Khe nâng chiều 1000: 280 x 93mm
  • Pallet nhựa sử dụng 1 mặt
  • Sử dụng xe nâng tay và xe nâng máy

Call Now