sóng nhựa giá rẻ

Xem:
 • Quickview

  Sóng nhựa I0142

  Sóng nhựa I0142 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 515 x 430 x 225 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0186

  Sóng Nhựa Hở I0186 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 100 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 915 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0188

  Sóng Nhựa Hở I0188 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1055 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0190

  Sóng Nhựa Hở I0190 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 190 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1260 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0192

  Sóng Nhựa Hở I0192 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 530 x 370 x 210 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1090 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0193

  Sóng Nhựa Hở I0193chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 250 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1585 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0195

  Sóng Nhựa Hở I0195 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 2185 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở I0198

  Sóng Nhựa Hở I0198 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 390 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 2340 gr
 • Quickview

  Sóng nhựa cá I0125

  Sóng nhựa cá I0125 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 520 x 345 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Không Quai Sắt I0205

  Sóng Không Quai Sắt I0205 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 770 x 460 x 320 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Có Quai Sắt I0204

  Sóng Nhựa Có Quai Sắt I0204 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 770 x 460 x 320 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 2730 gr
 • Quickview

  Sóng 8 Bánh Xe I0202

  Sóng 8 Bánh Xe I0202 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 850 x 630 x 525 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 6945 gr
 • Quickview

  Sóng 8 Bánh Xe Không Bánh I0203

  Sóng 8 Bánh Xe Không Bánh I0203 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 850 x 630 x 525 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít I0187

  Sóng Nhựa Bít I0187 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 100 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng (±5%): 1150 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít I0189

  Sóng Nhựa Bít I0189 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 150 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1425 gr
 • Quickview

  Sóng Nhựa Bít I0191

  Sóng Nhựa Bít I0191 chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản như hạt điều, và linh kiện, phụ tùng trong cơ khí, điện tử
  • Kích thước (±10mm): 610 x 420 x 190 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
  • Trọng lượng(±5%): 1615 gr

Call Now