thùng nhựa xanh

Xem:
 • Quickview

  Thùng Nhựa Hải Sản I0255

  Thùng Nhựa Hải Sản I0255 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 45 lít.
  • Kích thước (±10mm): 550 x 375 x 320 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Dung tích: 45 lít
 • Quickview

  Thùng đa năng 65L I0242

  Thùng đa năng 65L I0242 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước (±10mm): 623 x 426 x 340 mm
  • Dung tích: 65 lít
  • Chất liệu: nhựa PP
 • Quickview

  Thùng đa năng 95L I0243

  Thùng đa năng 95L I0243 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít. Thiết kế có 4 bánh xe ở 4 góc, tiện dụng di chuyển...
  • Kích thước (±10mm): 696 x 470 x 403 mm
  • Dung tích: 95 lít
  • Chất liệu: nhựa PP
 • Quickview

  Thùng nhựa gạo I0250

  Thùng nhựa gạo I0250 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước (±10mm): 290 x 260 x 282 mm
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Dung tích: 10 lít
 • Quickview

  Thùng nhựa gạo I0251

  Thùng nhựa gạo I0251 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước (±10mm): 355 x 310 x 335 mm
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Dung tích: 10 lít
 • Quickview

  Thùng nhựa gạo I0252

  Thùng nhựa gạo I0252 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 10 lít.
  • Kích thước (±10mm): 445 x 360 x 395 mm
  • Chất liệu: nhựa PP chính phẩm
  • Dung tích: 30 lít
 • Quickview

  Thùng Nhựa Hải Sản I0253

  Thùng Nhựa Hải Sản I0253 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 95 lít.
  • Kích thước (±10mm): 695 x 470 x 410 mm
  • Dung tích: 95 lít
 • Quickview

  Thùng Nhựa Hải Sản I0254

  Thùng Nhựa Hải Sản I0254 chuyên dùng để đựng thực phẩm tươi sống. Dung tích: 65 lít.
  • Kích thước (±10mm): 625 x 425 x 365 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
  • Dung tích: 65 lít

Call Now